Huurvoorwaarden

Tarieven
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en cascoverzekering en exclusief
brandstof.

Verhuurder
Volkswagen Campercentrum, handelend onder de naam Volkswagen
Campercentrum Nederland B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te
noemen ‘de verhuurder’. De verhuurder garandeert dat de campers altijd
jonger zijn dan drie jaar.

Huurder
De huurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en over een geldig
rijbewijs-B te beschikken. Een huurder dient een geldig rijbewijs en geldig
paspoort te overleggen. Bij vertrek dienen de genoemde documenten
te worden getoond en wordt er van elk document een kopie gemaakt.
Bij het maken van de reservering gaat de huurder ermee akkoord dat de
persoonsgegevens eventueel worden geverifieerd.

Huurperiode
De minimale huurperiode van een camper in het hoogseizoen is twee
aaneengesloten weken, deze gaat in op vrijdagmiddag tussen 15.00-
17.00 uur en eindigt op vrijdagmorgen 10.00 uur. Indien de camper
na 10.00 uur wordt ingeleverd, worden extra huurkosten in rekening
gebracht. Deze worden verrekend met de borgsom.

Vrije kilometers
Het aantal vrije kilometers bedraagt 1500 per week. Daarboven gelden
toeslagen van € 0,30/km voor de California en € 0,40/km voor de Grand California. Ook is het mogelijk om vooraf in overleg met de verhuurder het
aantal kilometers af te kopen. Indien u drie weken of langer huurt geldt
geen vrije kilometerbeperking.

Borgsom
Voor de huurcamper geldt een borgsom van € 950,-. De borgsom dient
voor vertrek te worden voldaan. Deze borgsom krijgt de huurder aan het
eind van de huurperiode terug, wanneer deze schoon en zonder schade
wordt ingeleverd. De borgsom wordt uiterlijk zeven dagen na inlevering
van de camper overgemaakt naar de bankrekening van de huurder.

Huisdieren
Het is de huurder niet toegestaan om huisdieren in de huurcamper mee te nemen.

Roken
Het is niet toegestaan om in de camper te roken.

Wintersport
Het is de huurder niet toegestaan om zich met de huurauto te begeven in
wintersportgebieden, alsmede te gebruiken voor wintersport doeleinden.

Reservering en de betalingswijze
Een reserveringsaanvraag kan uitsluitend worden gedaan door het
reserveringsformulier volledig en naar waarheid in te vullen, deze te
ondertekenen en aan de verhuurder te overleggen. Bij reservering
vanuit Nederland dient € 350,- te worden aanbetaald. Bij reservering
vanuit het buitenland dient 50% van de totale huursom te worden
aanbetaald. Het restant van de huur kosten (inclusief de borgsom) dient
een maand voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Betaling kan geschieden per bankoverschrijving of pinbetaling.

Verzekering, schades en eigen risico
De huurcamper is casco verzekerd. De verzekeringskosten zijn bij de
huurprijs inbegrepen. Het eigen risico bij schade bedraagt € 950,- per
gebeurtenis en voor bovenhoofdse schades geldt een eigen risico van
€ 1.500,- per gebeurtenis. Schades of ontvreemding dienen zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur bij de verhuurder te worden gemeld.
Eventuele reparaties worden pas na toestemming van de verhuurder
verricht. Aan het einde van de huurperiode wordt de huurcamper door de
verhuurder geïnspecteerd. Eventuele schade, ontbrekende onderdelen en
brandstof worden verrekend met de borgsom.

Ophalen van de huurcamper
Bij het in ontvangst nemen van de huurcamper krijgt de huurder een
uitgebreide uitleg over de diverse onderdelen van de huurcamper. De
camper kan gehaald worden tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De eigen
auto kan naar wens bij het Volkswagen Campercentrum worden gestald tijdens de huurperiode.

Inleveren van de huurcamper
Het interieur van de huurcamper en de cassette van het toilet dienen
bij inlevering (uiterlijk 10.00 uur) gereinigd te zijn, en de vuilwatertank
geleegd. Het is niet mogelijk om de camper bij het Camper Centrum
Nederland te reinigen. Tevens moet de camper met een volle
brandstoftank worden ingeleverd. Mocht dit niet of onvoldoende het
geval blijken te zijn, dan is de verhuurder gerechtigd om schoonmaak- en/
of brandstof kosten aan de huurder in rekening te brengen en deze te
verrekenen met de borgsom.

Reisdocumenten
De huurder krijgt naast de normale bescheiden, zoals kentekenbewijs en
groene kaart, een uitgebreid instructieboekje van de camper.

Annulering
Bij annulering is de huurder verschuldigd:

– tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;
– tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom;
– van 6 weken voor aanvang tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom; vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.